Hardware

De Telelock motorcilinder maakt gebruik van 6 stuks AA formaat alkaline batterijen. Dit zijn standaard batterijen welke vrijwel overal te koop zijn. Wij adviseren gebruik te maken van een goede kwaliteit batterijen van bijvoorbeeld Duracell of Panasonic. Volg de volgende stappen voor het plaatsen of vervangen van de batterijen:

 • Draai met de hand de design-schroef los en verwijder deze. (in sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van een kruiskopschroef. Deze kunt u met een kruiskop-schroevedraaier losdraaien)
 • Schuif de kap van het batterijencompartiment naar beneden en verwijder deze.
 • Verwijder zo nodig de 6 lege batterijen.
 • Plaats aan beide zijden van de motorcilinder 3 nieuwe batterijen, te beginnen met de batterijen aan de voorzijde van de cilinder. Let daarbij op de markering in het batterijcompartiment, deze geeft aan hoe iedere batterij geplaatst moet worden.
 • Schuif de kap weer over het batterijen compartiment.
 • Draai de design-schroef weer met de hand vast.

Het batterijverbruik van de motorcilinder is afhankelijk van een heleboel factoren waaronder de volgende:

 • Kwaliteit en capaciteit van de batterijen, hoe hoger de capaciteit hoe langer de batterijen meegaan.
 • De tijd dat de motorcilinder moet draaien om de deur ‘op slot’ en ‘van slot’ te draaien. Als de motorcilinder langer moet draaien zijn de batterijen eerder leeg.
 • Kracht die de motorcilinder moet leveren. Indien de deur bijvoorbeeld krom is en de motorcilinder veel kracht moet leveren zijn de batterijen eerder leeg.
 • Omgevingstemperatuur, bij een lage omgevingstemperatuur wordt de levensduur van de batterijen verkort.
 • De functie ‘Automatisch sluiten’. Indien deze functie aanstaat en de daarvoor benodigde optioneel verkrijgbare deurstandsensor is aangesloten, zal de motorcilinder de deur automatisch volledig ‘op slot’ draaien op het moment dat de deur gesloten wordt. Dit kan de levensduur van de batterijen verkorten.
 • De ‘open tijd’, bij een langere ‘open tijd’ wordt de dagschoot langer naar binnen getrokken. Dit verkort de levensduur van de batterijen.

Het batterijverbruik van de deurcontroller en oplegslot is ongeveer 30.000 – 50.000 schakelingen.

Als de batterijen in de motorcilinder bijna leeg zijn, zal dit op de volgende manieren duidelijk worden gemaakt:

 • Akoestische (geluid) melding door de motorcilinder (ook als het geluidsignaal is uit gezet) na het ‘op slot’ en ‘van slot’ draaien van de deur via de knop van de motor cilinder of via de Toegang app op de smartphone.
 • Visuele melding in de Toegang app.
 • Visuele melding in het beheerplatform. (komt later beschikbaar)
 • Optioneel een email bericht met een ‘batterij bijna leeg’ melding. (komt later beschikbaar)

Als akoestische (geluid) batterij bijna leeg melding geeft de buzzer van motorcilinder drie maal drie piepsignalen (— — —). Deze signalen volgen op de eventueel reguliere piep die wordt gegeven nadat de deur ‘op slot’ of ‘van slot’ is gedraaid.Nadat een batterij-leegindicatie is gegeven blijft de motorcilinder nog een tijd werken. In ieder geval ruimschoots de tijd om batterijen te verwisselen.

De deur kan eenvoudig met de hand ‘op slot’ en ‘van slot’ worden gedraaid door gebruik te maken van de knop op de motorcilinder.  Zodra u deze knop in de ‘op slot’ of ‘van slot’ richting draait, zal de motorcilinder dit detecteren en de draaibeweging van u overnemen.

U kunt uw deur aan de buitenzijde nog steeds met de mechanische sleutel ‘op slot’ en ‘van slot’ draaien. Dit werkt precies zo als dat voorheen werkte. Een speciale koppeling in de motorcilinder zorgt ervoor dat de motorcilinder wordt losgekoppeld zodra u een sleutel in het slot steekt.

Let op: wij adviseren om altijd een mechanische sleutel mee te nemen, ook als u de deur alleen nog met uw smartphone of afstandsbediening ‘op slot’ en ‘van slot’ draait. De mechanische sleutel is een back-up voorziening in die gevallen dat het ‘op slot’ of ‘van slot’ draaien van de deur met de smartphone of afstandsbediening niet werkt of niet lukt. Denk daarbij aan situaties dat de batterijen van de motorcilinder, afstandsbediening of uw smartphone leeg zijn.

U kunt de Telelock motorcilinder, oplegslot en deurcontroller bedienen via een Telelock afstandsbediening. De Telelock afstandsbediening is voorzien van drie knoppen. Via het Telelock beheerplatform kunnen eenvoudig verschillende functies aan de knoppen worden toegewezen. Indien u een afstandsbediening besteld heeft wordt deze klaar voor gebruik meegeleverd.

U kunt de Telelock motorcilinder of andere sloten ook bedienen via de Toegang app op een geschikte smartphone. Daarvoor dient u binnen het Telelock beheerplatform een digitale sleutel aan u zelf te versturen.Op dezelfde wijze kunt u eenvoudig digitale sleutels aan anderen versturen, zodat ook zij met hun smartphone uw motorcilinder of andere sloten kunnen bedienen. Meer informatie over het uitgeven van digitale sleutels, afstandsbediening en het bedienen van de motorcilinder met de smartphone vindt u in de algemene handleiding.

De motorcilinder van Telelock is SKG*** gecertificeerd en voldoet aan Politie keurmerk veilig wonen. Dit is de zwaarste certificering en betreft het gehele product dus ook het motorgedeelte aan de binnenzijde van de voordeur. Telelockcare voldoet tevens aan het nieuwe keurmerk van de WDTM Veilige Toegang tot Zorgwoningen.  Telelock werkt in een keten alleen met PKVW gecertificeerde monteurs voor de montage.

Het Telelock slot heeft echt de mogelijkheid om zelf toegang tot uw woning te regelen. U bepaald dus de toegang voor een zorgorganisatie en ook anderen. Bij toegang voor medewerkers van een zorgorganisatie bepaald u of er een pincode gebruikt moet worden of niet. U kunt ook tijdelijk toegang verlenen aan anderen. Dit kunt u allemaal regelen met het Telelock web portal. Het Telelock web portal zit standaard bij de levering van het slot.  Het Telelock web portal is simpel van opzet zodat elke gebruiker met een pc, laptop of tablet met internet aansluiting dit kan.

Firmware updates gaan automatisch zonder dat u er iets van merkt. Kijk in de handleidingen hoe u de laatste firmware update handmatig kan uitvoeren.

Handleiding Firmware update